Tình cảm Bác Hồ với 18 vị tướng lĩnh Việt Nam

E-mail Print

Tên sách: Tình cảm Bác Hồ với 18 vị tướng lĩnh Việt Nam

Tác giả: Kim Dung

Thông tin xb: H.: Dân trí, 2018

Mô tả vật lý: 143tr., 21cm

Tác giả bổ sung: Chí Thắng - tuyển chọn, b.s. ; Hải Anh - tuyển chọn, b.s.

Từ khóa: Tướng; Việt Nam

Để tìm ra con đường giải phóng dân tộc, Bác Hồ đã trải qua biết bao gian khổ trên con đường hoạt động cách mạng. Hơn hết, với tư cách là người lãnh tụ của Đảng, của dân tộc, Người đã luôn quan tâm đến lực lượng vũ trang cách mạng, đặc biệt là các tướng lĩnh, dạy dỗ họ, khuyến khích, chăm nom từ vật chất đến tinh thần, theo sát từng bước tiến của quân đội ta.

Để hiểu thêm về tình cảm, sự quan tâm của Bác Hồ với các tướng lĩnh, nhà xuất bản Dân trí xuất bản cuốn sách “Tình cảm Bác Hồ với 18 vị tướng lĩnh Việt Nam”.

Nội dung cuốn sách không chỉ khắc họa một số nét về cuộc đời và sự nghiệp của mười tám vị tướng Việt Nam đã được Bác Hồ bồi dưỡng đào tạo, trưởng thành mà còn thể hiện một cách sinh động tình cảm chân thành và lòng biết ơn sâu sắc của các tướng lĩnh Việt Nam đối với Bác Hồ vô cùng kính yêu. Tình cảm của Bác với các tướng lĩnh không hề có sự cách biệt mà còn có sự gần gũi, thân thiết với nhau như người cha với con cái trong nhà.

Bác đã đi xa nhưng tất cả sự yêu thương, quan tâm chỉ bảo của Bác đối với các tướng lĩnh quân đội ta vẫn còn nguyên giá trị đến hôm nay. Người đã dành cả tấm lòng thương yêu vô bờ như tình cảm cha con, bác cháu, đồng chí cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ Việt Nam. Trọn cuộc đời, Người đã hy sinh cho hạnh phúc của toàn dân tộc. Người là hiện thân của những phẩm chất tốt đẹp nhất của dân tộc Việt Nam, giá trị của toàn nhân loại. Người đã để lại cho dân tộc và nhân loại những di sản vô cùng to lớn đó là tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng của Người đã và đang soi đường cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Sách đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-790729.html