Mỗi buồn vui dân nước gọi Bác Hồ

E-mail Print

Tên sách: Mỗi buồn vui dân nước gọi Bác Hồ

Thông tin xb: Nghệ An: Nxb. Nghệ An, 2019

Mô tả vật lý: 57tr., 21cm

Từ khoá: Văn học hiện đại ; Việt Nam ; Thơ

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, lãnh đạo và rènluyện Đảng ta. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sựnghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phầnvào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình,độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.Tư tưởng và tấm gương đạo đức ngời sáng của Người làtài sản tinh thần vô giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lạicho toàn Đảng, toàn dân ta.

Đã có rất nhiều bài thơ, câu thơ xuất sắc viết về Bác Hồ của các nhà thơ trong nước và quốc tế. Chính vì vậy, để tìm thêm cái hay, cái mới, cái sáng tạo khi viết về Bác là điều không dễ.

Hưởng ứng phong trào học tập, làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuốn sách là tuyển tập các bài thơ về Bác Hồ, tiếp cận qua những câu chuyện có thực về Bác để nói về sự cao cả, thiêng liêng, sâu sắc nhưng vô cùng giản dị, gần gũi trong tấm gương nhân cách Hồ Chí Minh, khiến cho bạn đọc hôm nay thấy cần phải suy nghĩ và soi vào.

“Viết về Bác, cái khó là làm sao cho có chất thơ, làm sao để bạn đọc cảm và nghĩ nhiều không chỉ về Bác, về ngày hôm qua, mà cảm và nghĩ nhiều về cái ngày hôm nay, về chính mình, về những cái chưa tốt, chưa đẹp của mình, từ đó sống tốt hơn, đẹp hơn, có trách nhiệm hơn đối với bản thân, với cơ quan nơi mình làm việc, với gia đình, quê hương và đất nước…”

Tài liệu hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG:...