Người mãi là ánh sáng soi đường

E-mail Print

Tên sách: Người mãi là ánh sáng soi đường

Tác giả: Lê Đình Hy

Thông tin xb: H. : Hội Nhà Văn, 2013

Mô tả vật lý: 176 tr., 19cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, là nhà lãnh đạo thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Từ khắp mọi miền đất nước cũng như trên toàn thế giới, người người đều ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh là “anh hùng thần thoại”, “một lãnh tụ cách mạng có ý chí sắt thép và sức sống mãnh liệt lạ thường”. Người là cảm hứng cho rất nhiều những sáng tác về văn thơ, cũng như các bài báo, bài nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước.

Tập thơ thể hiện tình cảm quyến luyến sâu sắc của tác giả đối với cuộc đời oanh liệt mà giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-572386.html