Bác Hồ - Cây đại thọ

E-mail Print

Tên sách: Bác Hồ - Cây đại thọ

Tác giả: Đoàn Minh Tuấn

Thông tin xb: H. : Trẻ, 2018

Mô tả vật lý: 162 tr., 20cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh

Cuốn sách gồm 22 mẩu chuyện nhỏ nói lên tình yêu nhân dân, yêu Tổ quốc của Bác Hồ và lòng kính yêu vô hạn của đồng bào đối với Bác.

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng cũng như đời sống hàng ngày của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đối xử với người, với sự việc luôn luôn có lý, có tình. Bác có muôn vàn tình yêu thương đối với đồng chí, đồng bào. Trong tình thương yêu đó có chỗ cho mọi người, không quên, không sót một ai...

Hầu hết những câu chuyện trong cuốn sách này đã được đăng tải trên các báo từ Bắc đến Nam trong hơn hai thập kỷ qua.

Thông qua cuốn sách, bạn đọc có thể cảm nhận được tình cảm kính mến, ngưỡng mộ của nhân dân đối với Bác cũng như tình cảm Bác dành cho nhân dân và đất nước ta.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH & NV, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-790047.html