Bác Hồ - người Việt Nam đẹp nhất

E-mail Print

Tên sách: Bác Hồ - người Việt Nam đẹp nhất

Tác giả: Hà Huy Giáp

Thông tin xb: H. : Thanh niên, 2007

Mô tả vật lý: 215tr., 19cm

Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức

Cuốn sách tập hợp các bài viết của tác giả về Chủ nghĩa yêu nước, Chủ nghĩa nhân đạo, Đạo đức làm người của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đăng trên các tạp chí, tập san như Tạp chí Học tập, Tạp chí Nghiên cứu nghệ thuật... trong thời gian từ năm 1965 đến năm 1975. Phần đầu cuốn sách là các bài phân tích về nhân cách và đạo đức của Hồ Chí Minh. Phần lớn nội dung còn lại của cuốn sách, tác giả nêu quan điểm về giá trị tư tưởng Di chúc của Bác, phân tích ý nghĩa thực tiễn của việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh.

Thông qua các bài viết, cuộc đời và sự nghiệp của Bác là một trường học lớn, một cuốn sách giáo khoa toàn diện và vô giá. Lời dậyviệc làm của Bác là kim chỉ nam để chúng ta nhận rõ hướng đi và cách đi đúng đắn cho mình. Tấm gương của Bác Hồ mang tính tư tưởng cao, tính chiến đấu mạnh, tính nhân dân sâu sắc, tính lãng mạn, cách mạng và tính chân thực, khoa học rõ ràng.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://192.168.1.3/pages/opac/wpid-detailbib-id-332548.html