Bác Hồ nguồn sáng tư tưởng đạo đức của thiên niên kỉ

E-mail Print

Tên sách: Bác Hồ nguồn sáng tư tưởng đạo đức của thiên niên kỉ

Tác giả: Trần Công Huyền

Thông tin xuất bản: H. : Lao động Xã hội, 2014

Mô tả vật lý: 184tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức Hồ Chí Minh; Bài viết

Sinh thời, Bác Hồ từng nói: Trời có bốn mùa: Xuân, hạ, thu, đông; Đất có bốn phương: Đông, tây, nam, bắc; Người có bốn đức: Cần, kiệm, liêm, chính. Thiếu một mùa không thành trời; Thiếu một phương không thành đất, Thiếu một đức không thành người. Năng lực và công việc của mỗi người khác nhau, người làm việc to, người làm việc nhỏ, nhưng ai giữ đạo đức đều là người cao thượng.

Cuốn sách Bác Hồ nguồn sáng tư tưởng đạo đức của thiên niên kỉbao gồm nhiều bài viết nghiên cứu về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như tầm ảnh hưởng trong tư tưởng của Người đối với nhiều lĩnh vực.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của dân tộc ta, đã, đang và sẽ mãi là ngọn cờ soi sáng con đường cách mạng Việt Nam.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-593433.html