Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Việt Nam

E-mail Print

Tên sách: Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Việt Nam

Tác giả: Vũ Thị Kim Yến

Thông tin xuất bản: H. : Công an nhân dân, 2017

Mô tả vật lý:288tr., 21cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Dân tộc thiểu số; Việt Nam; Truyện kể

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành nhiều thời gian và tình cảm quan tâm tới đồng bào các dân tộc, chăm lo xây dựng khối đoàn kết các dân tộc Việt Nam. Cuốn sách “Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Việt Nam” góp phần làm rõ hơn quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò to lớn của cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc; Khẳng định tình cảm, sự quan tâm của Bác đối với đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam và lòng kính yêu Bác Hồ của đồng bào các dân tộc. Qua đó, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về Bác Hồ - Biểu tượng cho tình đoàn kết trong Đảng, cho tình đoàn kết các dân tộc sống trên lãnh thổ Việt Nam.

Cuốn sách tập hợp một số mẩu chuyện ngắn kể lại những kỷ niệm thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Việt Nam. Mỗi câu chuyện đều mang lại ý nghĩa và bài học thiết thực giúp chúng ta hiểu thêm về Bác và biết cách vận dụng, học tập, làm theo Người.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-754138.html