Hồ Chí Minh - Vầng dương thế kỷ

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh - Vầng dương thế kỷ

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Miên

Thông tin xuất bản: H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018

Mô tả vật lý: 160tr. : ảnh, 21cm

Từ khóa:Văn học hiện đại; Việt Nam; T

Tập thơ “Hồ Chí Minh - Vầng dương thế kỷ” gồm 79 bài thơ là 79 mùa xuân Bác dành cho dân, cho Đảng. Đó cũng chính là dòng lịch sử từ khi người sinh ra đến khi trở về cõi vĩnh hằng. Với 3269 câu thơ lục bát liền mạch gắn kết 79 bài thơ thành một trường ca lịch sử về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi bài thơ, mỗi câu thơ là một câu chuyện về Bác, về công lao trời biển của Bác trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Những ngày vận nước đau thương, người quyết đi tìm con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.

Năm châu bốn bể bôn ba

Tìm đường cứu nước cứu nhà cần lao

Người tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam, thành lập ra chính Đảng vô sản, lãnh đạo nhân dân làm nên cuộc cách mạng tháng Tám thần kỳ và đánh bại hai tên đế quốc hùng mạnh nhất thế giới để:

Bắc Nam sum họp một nhà

Non sông rạng rỡ gấm hoa Lạc Hồng

Những câu thơ lục bát mộc mạc, dung dị, ý tứ chân thành là tình cảm là lời tri ân của tác giả đối với Bác Hồ kính yêu. Góp phần vào việc tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ học tập và làm theo tư tương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giúp bạn đọc hiểu hơn về công lao trời biển của Bác đối với dân tộc Việt Nam và nhân loại cần lao trên thế giới.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-783888.html