Hồ Chí Minh với Ấn Độ

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh với Ấn Độ

Tác giả: Vũ Như Khôi

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân, 2015

Mô tả vật lý: 234tr., 21cm

Tác giả bổ sung: Lê Văn Toan, Jayachandra Reddy, Nguyễn Thị Phương Thảo (ch.b.)... ; Dịch, h.đ.: Nguyễn Thị Phương Thảo

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Lãnh tụ cách mạng; Chính trị gia

Kỷ niệm 3 năm ngày nâng cấp quan hệ Việt Nam - Ấn Độ lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện; Kỷ niệm 70 năm truyền thống vẻ vang của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như hiện thực hóa đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam, cụ thể là đối ngoại với Ấn Độ, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn cuốn sách “Hồ Chí Minh với Ấn Độ” phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh.

Tư tưởng ngoại giao của Hồ Chí Minh với Ấn Độ là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ tư tưởng ngoại giao của Người. Người đã viết hơn 60 tác phẩm gồm cái bài viết, nghiên cứu chính vì vậy “Người đã để lại một ấn tượng vĩnh cửu trong lòng nhân dân Ấn Độ. Hồ Chí Minh đã giành được trái tim của tất cả mọi người không trừ một ai bằng cách hiền hòa, thân mật, khiêm tốn và giản dị của Người…”

Tài liệu gồm bốn phần: Những bài viết, thư, điện, thơ của Hồ Chí Minh về Ấn Ðộ và với Ấn Ðộ; Những bài viết của các học giả Việt Nam về Hồ Chí Minh với Ấn Ðộ, quan hệ Việt Nam - Ấn Ðộ dưới lăng kính tư tưởng Hồ Chí Minh; Những bài viết của các học giả Ấn Ðộ về Hồ Chí Minh với Ấn Ðộ, quan hệ Ấn Ðộ - Việt Nam dưới lăng kính tư tưởng Hồ Chí Minh; Những hình ảnh về hoạt động của Hồ Chí Minh với Ấn Ðộ.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-856072.html