Dấu chân còn ấm hơi Người

E-mail Print

Tên sách: Dấu chân còn ấm hơi Người

Tác giả: Cẩm Thạch

Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2015

Mô tả vật lý: 77tr., 20cm

Từ khóa: Văn học hiện đại; Việt Nam; Thơ

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ đại của đất nước và nhân dân Việt Nam, là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Người là cảm hứng cho rất nhiều nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà thơ, nhà báo, chính khách … trong nước cũng như nước ngoài ngợi ca về tài năng chính trị xuất chúng, đạo đức cao cả, trong sáng, suốt đời vì hạnh phúc nhân dân lao khổ.

Từ miền Bắc đến miền Trung, vào miền Nam rồi ra thế giới, đến nước Nga xinh đẹp đều có dấu chân Người đi qua, để lại những dấu ấn sâu đậm. Tập thơ “Dấu chân còn ấm hơi Người” được viết nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, là tình cảm quyến luyến sâu sắc của tác giả dâng lên Người.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-661758.html