Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cao Bằng

E-mail Print

Tên sách: Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cao Bằng

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2015

Mô tả vật lý: 491tr., 28tr. ảnh: ảnh, bảng, 22cm

Tác giả bổ sung: Trịnh Phương - b.s. ; Đinh Ngọc Viện - b.s. ; Nguyễn Thuý Đức - b.s. ; Chu Đức Tính - b.s. ; Nông Hải Pín - b.s.

Từ khóa: Hoạt động; Cao Bằng

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, phong trào cách mạng trong nhân dân các dân tộc Cao Bằng phát triển rất mạnh. Chính vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định lựa chọn Cao Bằng làm nơi Người trở về Tổ quốc, cũng là nơi xây dựng căn cứ địa cách mạng, là địa bàn hoạt động của Người trong thời gian đến trước Cách mạng Tháng Tám.

Đối với tỉnh Cao Bằng, trong thời gian sống và làm việc tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những chỉ đạo sát sao về thực hiện nhiệm vụ cách mạng của địa phương trong tình hình cụ thể, qua đó giúp phong trào cách mạng ở Cao Bằng phát triển mạnh mẽ.

Cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cao Bằng gồm 3 phần:

Phần 1: Những hoạt động chủ yếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cao Bằng

Phần 2: Một số bài viết, bài nói và ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cao Bằng

Phần 3: Cao Bằng làm theo lời Bác.

Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc nhiều tư liệu lịch sử quý giá, giúp bạn đọc hiểu rõ, sâu sắc hơn về tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với mảnh đất và con người Cao Bằng cũng như đất và người Cao Bằng với Bác.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-685997.html