Chủ tịch Hồ Chí Minh với tuổi trẻ thế giới

E-mail Print

Tên sách: Chủ tịch Hồ Chí Minh với tuổi trẻ thế giới

Thông tin xuất bản: H. : Văn học ; Công ty Văn hoá Huy Hoàng, 2017

Mô tả vật lý:211tr. : ảnh, 21cm

Từ khóa: Thế hệ trẻ; Thế giới

Lịch sử dân tộc sẽ mãi khắc ghi hình bóng của người thanh niên 21 tuổi Nguyễn Ái Quốc khi Người bước chân xuống tàu Đô đốc Latouche Tréville ngày 5/6/1911 để dấn thân đi tìm con đường đấu tranh giải phóng cho dân tộc. Cuộc đời hoạt động cách mạng đầy sôi nổi của Người là tấm gương sáng cho hoài bão, ý chí nghị lực và cả sức mạnh của tuổi trẻ trong đấu tranh cách mạng và thúc đẩy phát triển xã hội.

Cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh với tuổi trẻ thế giới” gồm 2 phần:

Phần 1 là những câu chuyện về hành trình 30 năm bôn ba ở nước ngoài tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc

Phần 2 là những câu chuyện kể về tình cảm, sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thiếu niên, thanh niên nước ngoài

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-767559.html