Đạo đức Hồ Chí Minh gương sáng cho muôn đời

E-mail Print

Tên sách: Đạo đức Hồ Chí Minh gương sáng cho muôn đời

Tác giả: Trần Nhu

Thông tin xuất bản: H. : Công an nhân dân, 2013

Mô tả vật lý: 247tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, Người luôn quan tâm đến vấn đề đạo đức và vai trò của đạo đức trong đấu tranh cách mạng. Thấu hiểu đạo đức là nền tảng, là cái gốc của người cách mạng nên suốt đời, Người kiên trì giáo dục phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên và toàn dân ta. Đối với bản thân, Người luôn thường xuyên tự rèn luyện và là một tấm gương sáng, mẫu mực về đạo đức.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn là ngọn đuốc soi đường cho Cách mạng Việt Nam vượt bao năm dài chiến đấu để giành độc lập tự do, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và thực hiện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế.

Cuốn sách “Đạo đức Hồ Chí Minh gương sáng cho muôn đời” tập hợp 14 bài viết của các tác giả với những nội dung về những tư tưởng lớn, bao gồm:

- Những tư tưởng lớn - Nền tảng lí luận và kim chỉ nam của Đảng Cộng sản Việt Nam

- Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gương sáng cho muôn đời

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-575001.html

Tác giả: Trần Nhu

Thông tin xuất bản: H. : Công an nhân dân, 2013

Mô tả vật lý: 247tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE