Hồ Chí Minh - đỉnh cao truyền thống Nhân - Trí - Dũng Việt Nam

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh - đỉnh cao truyền thống Nhân - Trí - Dũng Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Khắc Nho

Thông tin xuất bản: H. : Chính trị Quốc gia, 2009

Mô tả vật lý: 266tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Nhân đạo; Trí tuệ; Nhân cách

Bằng tất cả tấm lòng và tình cảm kính yêu sâu sắc đối với Bác, dựa trên nguồn tư liệu quý được chắt lọc, với cách diễn đạt giản dị và súc tích, thông qua sáu chương sách, tác giả đã giới thiệu một cách sinh động cuộc đời và sự nghiệp, nhân cách và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh -Tinh hoa trong truyền thống Nhân -Trí- Dũng của dân tộc Việt Nam. Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác, chúng ta càng tự hào và thấm thía về truyền thống cao đẹp của dân tộc mà Bác là sự hiện thân hoàn hảo nhất.

Cuốn sách giới thiệu những bài viết về: Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh; Trí tuệ ở thời đại Hồ Chí Minh; Đạo đức và nhân cách Bác Hồ; Tư tưởng ngoại giao hoà bình và nhân nghĩa của Bác...

Đây là nguồn tư liệu quý giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn về trí tuệ và đạo đức Hồ Chí Minh.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-418785.html