Hồ Chí Minh nguồn cảm xúc không bao giờ cạn: Bình thơ Bác và thơ của các nhà thơ viết về Bác

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh nguồn cảm xúc không bao giờ cạn: Bình thơ Bác và thơ của các nhà thơ viết về Bác

Tác giả: Lý Hoài Xuân

Thông tin xb: H. : Dân trí, 2018

Mô tả vật lý: 70tr., 19cm

Từ khóa: Văn học hiện đại; Bình luận văn học; Thơ; Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh là Lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, là Danh nhân văn hóa kiệt xuất. Trong con người Hồ Chí Minh hội tụ đầy đủ các yếu tố Chân - Thiện - Mỹ. Người là hình tượng đẹp, kì vĩ và nguồn cảm hứng bất tận trong văn học và nghệ thuật.

Cuốn sách tập hợp các bài bình thơ Hồ Chí Minh và các bài thơ của nhiều nhà thơ và các tác giả khác viết và ca ngợi Người.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn//pages/opac/wpid-detailbib-id-791609.html