Hồ Chí Minh - Khí phách của lịch sử

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh - Khí phách của lịch sử

Tác giả: Nguyễn Hữu Đức

Thông tin xb: H. : Lao động, 2007

Mô tả vật lý: 548tr. : ảnh, 27cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh - Khí phách của lịch sử” tuyển chọn bài vở trên phạm vị rộng về Chủ tịch Hồ Chí Minh bao gồm cả các trước tác của Chủ tịch và các công trình nghiên cứu, các bài viết về Người. Các trước tác của Người được tuyển chọn gồm các bài trả lời phỏng vấn báo chí và thư của Người với cương vị là nhà tổ chức, lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta. Phần viết về người được tuyển chọn bao gồm những công trình và bài nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cả về phương diện nhà hoạt động chính trị…

Sự tập hợp bài vở rộng trong một cuốn sách xuất phát từ sự mong muốn cung cấp cho bạn đọc một cái nhìn tổng quát về mọi phương diện hoạt động và con người Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại với sự đa dạng, phong phú đặc biệt và với sức hấp dẫn lạ lùng.

Trên thực tế, tác phẩm của chủ tịch Hồ Chí Minh và tác phẩm viết về Người rất đa dạng, phong phú, tuy nhiên trong cuốn sách này chỉ có thể lựa chọn một số công trình hoàn chỉnh ngắn gọn nhất định do đó có những công trình, tác phẩm phẩm tiêu biểu có giá trị cao về Hồ Chí Minh không đến được với bạn đọc.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-347339.html