Hồ Chí Minh tiểu sử

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh tiểu sử

Tác giả: Song Thành - ch.b. ; Phan Văn Các ; Nguyễn Huy Hoan ; …

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2018

Mô tả vật lý: 751tr. : ảnh, 24cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Tiểu sử

Cuốn sách giới thiệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân ta; cho sự nghiệp giải phóng dân tộc thuộc địa trong thế kỷ XX; cho cuộc đấu tranh vì hòa bình, dân chủ, công bằng xã hội trên thế giới; cho sự củng cố và phát triển tình hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc. Cuộc đời của Người, như đánh giá của đảng ta là “một cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ hy sinh, vô cùng cao thượng và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ”.

Ngay từ những năm còn hoạt động bí mật đầy gian lao ở nước ngoài, tên tuổi của nhà cách mệnh Nguyn Ái Quốc đã được sách báo thời bấy giờ nhắc đến với những lời ca ngợi đầy thán phục. Năm 1932, khi Người bị bắt ở Hồng Kông, một nhà báo Pháp qua tìm hiểu, khai thác những tư liệu ở thư khố Pháp và Sở Mật thám Đông Dương, lần đầu tiên đã đưa ra một bản tiểu sử về Nguyễn Ái Quốc, tuy chưa đầy đủ và chính xác, nhưng nhờ đó mà bạn đọc rộng rãi ở nước Pháp và Châu Âu đã có thể sớm biết được tên tuổi và hoạt động của một nhà cách mạng lừng danh đã nhiều phen bị đế quốc truy lùng và bắt giữ.

Trên cương vị Chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam mới, Người đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành hai cuộc kháng chiến vĩ đại, đánh bại hai đế quốc to lớn, bảo vệ nền độc lập và thống nhất của Tổ quốc. Tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với tầm vóc trí tuệ và tài năng, tư tưởng và đạo đức, phong cách và nếp sống, đức khiêm tốn và lòng yêu thương nhân loại mênh mông của Người đã được rất nhiều học giả trên thế giới tìm hiểu.

Đây là một cuốn sách, một công trình khoa học nghiên cứu công phu, nghiêm túc, đồng thời được viết khá nhẹ nhàng và dễ đọc, vừa cung cấp cho độc giả những hiểu biết chính xác về một vĩ nhân, gắn với một thời kỳ huy hoàng của dân tộc và những biến cố lớn lao của thời đại, vừa tạo điều kiện thuận tiện hơn cho người đọc hiểu biết về tư tưởng - lý luận đạo đức, phong cách của lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-780688.html