Lời Bác dạy soi sáng đường chúng con đi

E-mail Print

Tên sách: Lời Bác dạy soi sáng đường chúng con đi

Tác giả: Hồ Chí Minh

Thông tin xuất bản: H. : Công an nhân dân, 1985

Mô tả vật lý: 42tr. : ảnh, 19cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Công an; Thư

Nhân kỷ niệm 95 năm ngày sinh của Bác (19/5/1890 - 19/5/1985), Nhà xuất bản Công an nhân dân với sự giúp đỡ của Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh, Viện Nghiên cứu Khoa học Công an và Phòng Bảo tàng Cục Công tác Chính trị xuất bản cuốn sách “Lời Bác dạy soi sáng đường chúng con đi”.

Cuốn sách gồm một số bài nói và thư Bác gửi cho cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân từ năm 1948 đến năm 1968. Những lời dạy bảo của Bác không những đã là nhân tố quyết định thắng lợi cho các cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh tổ quốc trong quá khứ mà đang chỉ lối, rọi đường cho cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội trong hiện tại và cả tương lai. Vì thế học tập và làm theo lời dạy của Bác cũng chính là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân.

Riêng đối với lực lượng công an nhân dân, cuốn sách sẽ góp phần đáp ứng được tình cảm và nguyện vọng thiết tha của những người đang ngày đêm rèn luyện phấn đấu thực hiện chỉ thị của đồng chí Bộ trưởng về phong trào “Học tập thấm nhuần sâu sắc và thực hiện nghiêm túc 6 điều dạy của Bác Hồ kinh yêu đối với Công an nhân dân”.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-17254.html