Nguyễn Du - Hồ Chí Minh và người xứ Nghệ

E-mail Print

365841Tên sách: Nguyễn Du - Hồ Chí Minh và người xứ Nghệ

Tác giả: Phong Lê

Thông tin xb: Vinh: Đại học Vinh, 2018

Mô tả vật lý: 402tr., 21cm

Từ khóa: Danh nhân; Văn hoá; Văn học; Con người; Nghệ An; Hà Tĩnh

Tôi là một người con xứ Nghệ xa quê đã hơn 60 năm nhưng không lúc nào không nguôi nhớ đất quê.Và dường như càng theo thời gian nỗi nhớ quê càng đậm. Quê với biểu tượng là sông Lam núi Hồng,.....và, bao trùm, hoặc quan trọng nhất là với một lịch sử, và lịch sử văn hóa, văn chương, học thuật qua biết bao nhiêu tên tuổi lớn làm rạng danh cho đất nước, trong đó ở đỉnh cao tuyệt đối là Nguyễn Du và Hồ Chí Minh”.

Đó là những lời mà tác giả, Giáo sư Phong Lê gửi đến bạn đọc khi nói về cuốn sách mới ra mắt của ông: “Nguyễn Du - Hồ Chí Minh và người xứ Nghệ” do Nhà xuất bản Đại học Vinh ấn hành.

Cuốn sách gồm 3 phần:

Phần 1. Nguyễn Du, gồm 9 bài viết ca ngợi Nguyễn Du và kiệt tác Truyện Kiều. Bàn về mối quan hệ giữa Nguyễn Du với thời đại hôm nay và cả mai sau, mối quan hệ giữa Nguyễn Du và quê hương Hà Tĩnh.. trong đó tác giả nhấn mạnh vai trò của Nguyễn Du như một “giá trị trường tồn của văn hóa Việt, văn chương Việt

Phần 2. Hồ Chí Minh, gồm 10 bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 2 góc nhìn: là Anh hùng giải phóng dân tộc, Lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng là danh nhân văn hóa lỗi lạc…

Phần 3. Về văn hóa Việt, về vấn đề xây dựng con người và con người xứ Nghệ, gồm 3 bài viết, xâu chuỗi những đặc điểm văn hóa Việt với văn hóa riêng của xứ Nghệ. Một mặt tác giả đề cao phẩm chất cần cù, chịu khó, can đảm, đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế của con người xứ Nghệ trước những yêu cầu mới của thời đại.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-789455.html