Bác Hồ - Tấm gương nhân ái, thương dân

E-mail Print

Tên sách: Bác Hồ - Tấm gương nhân ái, thương dân

Tác giả: Vũ Trung

Thông tin xuất bản: H. : Văn hoá dân tộc, 2015

Mô tả vật lý: 115tr., 20cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh, Truyện kể

Cuốn sách “Bác Hồ tấm gương nhân ái và thương dân thể hiện lòng nhân ái bao la của Bác từ những câu chuyện bình thường. Người không chỉ nhân ái, thương dân qua tư tưởng, hành động của cá nhân mình mà luôn luôn có trách nhiệm đào tạo, giáo dục các đồng chí, các học trò của mình phải có lòng nhân ái thương dân. Cũng vì thế, Bác Hồ luôn dùng những từ ngữ xuất phát từ truyền thống dân tộc để truyền tải những thông điệp, những tình cảm chân thành nhất của mình đến nhân dân.

Với Bác Hồ tư tưởng lớn thường chứa đựng trong những lời nói, việc làm bình dị. Đặc biệt, tư tưởng về độc lập dân tộc, về xây dựng một nhà nước dân chủ, nhà nước của dân, do dân, vì dân luôn được cụ thể hoá bằng những việc làm cụ thể qua những lời nói thắm đượm tình nhân ái và nỗi thương dân. Bác Hồ luôn đề cao Đạo đức cách mạng là phải sống với nhau có nghĩa, có tình, có hiếu,“Uống nước nhớ nguồn”, biết lo cho dân trước khi nhận về mình.

Cuốn sách cũng viết về những câu chuyện về tấm gương nhân ái, thương dân của Bác Hồ như: Bác Hồ với thiếu nhi, Bác Hồ với thanh niên, Bác Hồ với phụ nữ, Bác Hồ với các ngành, các giới.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-675060.html