Bác Hồ thời niên thiếu

E-mail Print

Tên sách: Bác Hồ thời niên thiếu

Tác giả:

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2009

Mô tả vật lý: 114tr., 21cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp Cách mạng của nhân dân ta và nhân dân thế giới. Người đã trải qua một cuộc đời đầy gian khổ, hy sinh nhưng vô cùng oanh liệt và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ.

Cuốn sách gồm những câu chuyện về quê hương, gia đình, những ngày thơ ấu vui chơi, học tập truyền thống; về tuổi thiếu niên hình thành nhận thức, bước đầu làm quen tiếp xúc với văn minh Pháp; về thời kỳ thanh niên rời xa quê hương lên kinh thành Huế học tập, đấu tranh cho phong trào cách mạng; về những bước ngoặt để Người lên tàu đi xa, tìm kiếm con đường cứu nước. Những năm tháng niên thiếu ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ sự nghiệp hoạt động cách mạng vô cùng phong phú của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc đầy đủ về thân thế và thời niên thiếu của Người để bạn đọc có cơ sở khi nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-426781.html