Theo dấu chân Người

E-mail Print

Tên sách: Theo dấu chân Người

Tác giả: Đinh Thu Xuân, Hồ Sơn Đài

Thông tin xb: H. : Lao Động, 2006

Mô tả vật lý: 190tr., 21cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi khắp năm châu, bốn biển để tìm đường giải phòng dân tộc với mong muốn đưa đất nước ta thoát khỏi kiếp nô lệ. Người ra nước ngoài để học hỏi, đúc kết kinh nghiệm từ các phong trào chống áp bức, bóc lột của người lao động trên khắp hành tinh và mang kiến thức về trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam.

Cuốn sách đề cập đến những vùng đất mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng đi qua, từng đặt chân đến. Liệt kê các địa điểm theo thứ tự dòng thời gian cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ quê hương thời niên thiếu như làng Sen, Quốc học Huế … đến những địa điểm năm châu trong quá trình tìm đường cứu nước như Pháp, HongKong, Singapore, Côn Minh…, và cả trong thời gian Người lãnh đạo đất nước. Tất cả những địa điểm Người đến đều có những kỷ niệm sâu sắc với những con người tại đó.

Những thông tin được viết trong sách là tài liệu tham khảo quý báu cho bạn đọc tìm hiểu chi tiết và cụ thể hơn về những địa danh mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng đặt chân đến.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-313033.html