120 câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: 120 câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H. : Thanh niên, 2010

Mô tả vật lý: 291tr., 21cm

Tác giả bổ sung: Nguyễn Sông Lam - tuyển chọn ; Bình Minh - tuyển chọn

Từ khóa: Lịch sử hiện đại; Việt Nam; Truyện kể

“Đời sống của Hồ Chủ tịch là một đời sống khắc khổ, cần lao và tranh đấu để mưu cầu hạnh phúc ngày mai”. Chủ tịch Hồ Chí Minh chẳng những để lại cho chúng ta một sự nghiệp cách mạng vẻ vang chưa từng có trong lịch sử dân tộc, Người còn để lại cho chúng ta một di sản vĩ đại, đó là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức, tượng trưng cho những gì cao đẹp nhất trong tâm hồn, ý chí, nhân cách của dân tộc và của loài người...

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm đến tất cả những vấn đề thuộc về con người, thuộc về nhân dân, thuộc về cách mạng và đất nước. Ngày nay, đọc lại những bức thư, bức điện, những bài báo, bài trả lời phỏng vấn báo chí, bài viết, lời dạy, những sắc lệnh, bài diễn văn... quan trọng của Người, chúng ta càng thấy rõ điều đó. Những tác phẩm đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến bây giờ vẫn vẹn nguyên giá trị. Có thể nói, những di sản tinh thần đó là giá trị trường tồn của một thời và mãi mãi, luôn soi sáng cho mỗi chúng ta trong việc làm, trong hành động, trong chủ trương, đường lối, chính sách, trong các phong trào... trên con đường cách mạng của Đảng ta và nhân dân ta.

Cuốn sách “120 câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh” nằm trong bộ sáchKỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh” quy tụ 120 câu chuyện hay, cảm động về Bác Hồ với đồng bào, chiến sĩ, và nhất là với các em thiếu nhi, đặc biệt là các em thiếu nhi miền Nam.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-439649.html