365 lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: 365 lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H. : Dân trí, 2018

Mô tả vật lý: 119tr.,21cm

Từ khóa: Lời dạy; Hồ Chí Minh

Tác giả bổ sung: Quốc Văn - tuyển chọn, giới thiệu

Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng lớn, nhà văn hóa lớn, nhà quân sự thiên tài. Cuộc đời cách mạng của Người là tấm gương sáng về đạo đức, tác phong, lối sống,… để học tập và noi theo. Mỗi lời nói, việc làm của Người đều xuất phát từ những trăn trở, suy tư của một khối óc vĩ đại, một trái tim lớn luôn hết lòng vì quốc gia, dân tộc. Người đã để lại hàng ngàn bài nói, bài viết, bài phát biểu thể hiện sự quan tâm sâu sắc tới mọt tầng lớp nhân dân, mọi thế hệ. Những căn dặn, lời dạy của Người luôn mang ý nghĩa to lớn và vô cùng quý báu đối với mỗi người dân Việt Nam. Là kim chỉ nam soi rọi mỗi bước đi và hành động, để có thể vững tin vượt qua mọi khó khăn, trở ngại trong cuộc sống, trên mỗi chặng đường công tác, học tập đi tới đích thành công.

Cuốn sách “365 lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh” trình bày 365 lời dạy bảo của Người, tượng trưng cho 365 ngày trong một năm. Để mỗi khi lật một tờ lịch treo tường đón chào một ngày mới, bạn đọc như nghe thấy lời chỉ dạy ân cần, trìu mến của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-790731.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: