Hồ Chí Minh - Hành Trình 79 Mùa Xuân (1890-1969)

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh - Hành Trình 79 Mùa Xuân (1890-1969)

Tác giả: Đỗ Hoàng Linh

Thông tin xuất bản: Gia Lai: Hồng bàng, 2012

Mô tả vật lý:379tr. : ảnh, 27cm

Từ khóa:Tiểu sử; Sự nghiệp

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, người sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam và khai sinh Nhà nước Việt Nammới, người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, cho hạnh phúc của nhân dân. Cuộc đời và sự nghiệp vinh quang của Người là "một biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dân tộc", đã "góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội".

Sự nghiệp, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vĩ đại là tài sản tinh thần vô giá của các thế hệ người Việt Nam, luôn tỏa sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam tiến lên giành những thắng lợi vẻ vang và đang vững bước trên con đường đổi mới vì mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Cuộc đời của chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về tinh thần đoàn kết chiến đấu, tấm gương về đạo đức cách mạng: Trung với nước, hiếu với dân, yêu thương con người, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, tinh thần quốc tế trong sáng.

"Hồ Chí Minh - Hành Trình 79 Mùa Xuân (1890-1969)” được xuất bản nhân kỷ niệm 43 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minhđối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta của Bộ Chính trị.

Cuốn sách phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh của đông đảo các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là khuyến khích thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của nước nhà, làm theo tấm gương Bác Hồ, có ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến, làm chủ cuộc sống, trung với nước, hiếu với dân.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-499102.html