Văn hoá và triết lý phát triển trong tư tưởng Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Văn hoá và triết lý phát triển trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Tác giả: Đinh Xuân Lâm

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2007

Mô tả vật lý: 351tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Văn hoá; Xã hội

Hồ Chí Minh - anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất trở thành huyền thoại còn bởi suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người, Người chỉ có một ham muốn tột bậc là mọi người ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Người đã ra đi nhưng những di sản tư tưởng của Người để lại có giá trị vĩnh hằng.

Cuốn sách ra đời nhân dịp kỷ niệm trọng thể 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Gồm rất nhiều bài viết hay như: Cách mạng tháng Tám - tiếp cận từ góc cạnh văn hóa; Giá trị trường tồn của bản Tuyên ngôn độc lập; Tố chất văn hóa từ Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến;Triết lý phát triển Hồ Chí Minh;…

Cuốn sách góp thêm tư liệu để hiểu một cách có hệ thống về tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là hiểu thêm tư tưởng của Người về văn hóa và triết lý phát triển xã hội.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-335723.html