Thời thanh niên của Bác Hồ

E-mail Print

Tên sách: Thời thanh niên của Bác Hồ

Tác giả: Hồng Hà

Thông tin xb:H. : Thanh niên, 2001

Mô tả vật lý: 183tr. : 9tr. ảnh, 19cm

Từ khoá: Thanh niên; Hồ Chí Minh; Hồi ký

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Cuộc đời của Người, như Đảng cộng sản Việt Nam đã đánh giá là “một cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ hy sinh, vô cùng cao thượng và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ”. Thời thanh niên của Người đi qua các châu lục và đại dương, chứng kiến nhiều dân tộc, nhiều màu da khác nhau sinh sống và đấu tranh, là vô cùng sôi nổi với nhiều kỳ tích, chỉ nhằm thực hiện lý tưởng vì nước, vì dân.

Cuốn sách giúp cho độc giả thêm hiểu biết quãng đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ ở nước ngoài giai đoạn từ tháng 6 năm 1911 đến tháng 6 năm 1923. Đây là giai đoạn vô cùng khó khăn trên con đường bôn ba khắp 5 Châu để tìm con đường cứu nước của người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Để có thể hoạt động, Người đã phải làm rất nhiều nghề, bắt đầu là người phụ bếp trên tàu “Đô đốc Latuso Tơrêvin” cho tới làm thợ ảnh, viết báo... Lao động khổ cực để mưu sinh, Người cũng phải tìm mọi cách đối phó với các lực lượng mật vụ truy lùng, đồng thời tham gia các hoạt động phong trào xã hội, cách mạng của các nước, đặc biệt Người tham gia sáng lập Đảng xã hội Pháp. Cuộc đời người thanh niên Nguyễn Ái Quốc đã có bước ngoặt lớn khi tìm và gặp Chủ nghĩa Mác-Lê Nin khi tham gia Quốc tế Cộng sản để sau đó vững bước và kiên định con đường cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://192.168.1.3/pages/opac/wpid-detailbib-id-137975.html