Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày này năm xưa

E-mail Print

Tên sách: Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày này năm xưa

Tác giả: Tạp chí xưa nay

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2017

Mô tả vật lý: 1120tr., 24cm

Từ khóa: Nhân vật lịch sử; Việt Nam

Cuốn sách với một cách tiếp cận mới, định vị theo thời gian mỗi ngày trong năm, xuyên suốt “79 mùa xuân” của cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh, một vị lãnh tụ thiên tài, một nhân vật lớn của lịch sử thế kỷ XX đối với dân tộc Việt Nam cũng như đối với nhân loại đã mang lại những cảm xúc đặc biệt và một cách tiếp cận mới đối với người đọc.

Tác phẩm thừa hưởng những người đi trước trong việc sưu tập, nghiên cứu, sáng tác về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tập hợp những hoạt động, những câu chuyện, những lời nói hay, đoạn viết hay của Bác, có giá trị đọng lại lâu dài trong ký ức nhân dân và trong lòng bạn bè quốc tế.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-770087.html