Chủ tịch Hồ Chí Minh với các địa phương giai đoạn 1941-1969 (Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội)

E-mail Print

Tên sách: Chủ tịch Hồ Chí Minh với các địa phương giai đoạn 1941-1969 (Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội)

Thông tin xb: H. : Thông tin và Truyền thông, 2016

Mô tả vật lý: 335tr.: ảnh, 21cm

Từ khóa: Lịch sử; 1941-1969; Hà Nội

Cuốn sách Chủ tịch Hồ Chí Minh với các địa phương giai đoạn 1941 - 1969 (Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội) chứa đựng nhiều thông tin, sự kiện, hình ảnh liên quan đến những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thủ đô Hà Nội. Đó là hệ thống những tư liệu liên quan đến hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những chuyến thăm, những lời dặn dò ân cần, sự chỉ đạo sát sao, sự quan tâm chu đáo, tình cảm sâu sắc của Người đối với các tầng lớp nhân dân Thủ đô trong lao động, sản xuất và chiến đấu; đặc biệt trong công cuộc khôi phục kinh tế ở miền Bắc, chống chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà. Lời dạy và mong muốn của Bác Hồ “phấn đấu làm cho thủ đô trở thành một thành phố gương mẫu” sẽ mãi mãi là động lực thôi thúc nhân dân Hà Nội sát cánh cùng cả nước xây dựng thủ đô, xây dựng đất nước giàu mạnh trong thời đại mới.

Nội dung cuốn sách gồm 2 phần:

Phần 1: Gồm những tư liệu được hệ thống hoá theo biên niên lịch sử về hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thủ đô Hà Nội được xếp theo trình tự thời gian

Phần 2: Gồm những hồi ký, câu chuyện về Bác Hồ với thủ đô Hà Nội của nhiều cán bộ và quần chúng nhân dân hà Nội đã twungf may mắn, hạnh phúc được gặp Bác, được Người chỉ bảo và dạy dỗ ân cần, được học tập và trưởng thành bên Bác.

Cuốn sách sẽ là nguồn tài liệu sinh động, thiết thực giúp bạn đọc nghiên cứu, tìm hiểu về tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho nhân dân Hà Nội, cho các ban ngành đoàn thể, các giai tầng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau trên mảnh đất Thủ đô.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-732026.html