Góp phần tìm hiểu Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Góp phần tìm hiểu Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh

Tác giả: Nguyễn Thành

Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018

Mô tả vật lý: 280tr., 21cm

Từ khóa: Cuộc đời; Hoạt động cách mạng

Nhân kỉ niệm lần thứ 128 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà xuất bản tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh đã cho ra đời tuyển tập “Góp phần tìm hiểu Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh” của nhà nghiên cứu Nguyễn Thành với độ tin cậy cao.

Tuyển tập gồm tập hợp những bài viết bổ sung hoặc đính chính những thông tin về cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh, bác bỏ những thông tin không chính xác. Với một lối lập luận sắc bén, tác giả thành công trong việc “ Bàn cho rõ, sửa lại cho đúng”, đồng thời đề cập đến các vấn đề như: Bác Hồ với kiều bào, Bác Hồ với các nhà báo, Bác Hồ với đồng bào miền Nam...

Cuốn sách là nguồn tài liệu tra cứu giúp bạn đọc hiểu sâu và chính xác hơn về các sự kiện trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-785676.html