Chủ tịch Hồ Chí Minh: tóm tắt tiểu sử và sự nghiệp

E-mail Print

Tên sách: Chủ tịch Hồ Chí Minh: tóm tắt tiểu sử và sự nghiệp

Tác giả: Ban nghiên cứu Lịch sử Đảng

Thông tin xb: H. : Văn hoá dân tộc, 2000

Mô tả vật lý: 184tr : ảnh, 19cm

Từ khoá: Tiểu sử; Hồ Chí Minh

Giới thiệu thân thế, sự nghiệp vĩ đại của chủ tịch Hồ Chí Minh và đức độ cao quý của Người. Cuốn sách mang đến cho độc giả những thông tin hữu ích về sự nghiệp Cách mạng của Người từ khi Người còn nhỏ cho đến những năm tháng bôn ba tìm đường cứu nước, trở về sáng lập Đảng Cộng sản (1890-1930), đấu tranh giành chính quyền (1939-1945) và lãnh đạo dân tộc Việt Nam chống lại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945-1969).

Với nội dung phong phú, thông tin đa dạng, cuốn sách là tài liệu giúp cho bạn đọc hiểu hơn về cuộc đời, sự nghiệp Cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt hành trình 79 mùa xuân.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-122595.html