Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc ta

E-mail Print

Tên sách: Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc ta

Tác giả: Lê Duẩn

Thông tin xuất bản: H. : Sự thật, 1986

Mô tả vật lý: 99tr, 19cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Danh nhân

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp cách mạng vĩ đại mà còn để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một di sản cao quý, đó là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cao đẹp, suốt đời hy sinh phấn đấu quên mình cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Trong con người Hồ Chí Minh có đầy đủ phẩm chất hội tụ của một lãnh tụ thiên tài, đồng thời Người còn là hiện thân của một lãnh tụ kiểu mới của nhân dân: Vĩ đại mà không cao xa; Thanh cao mà vô cùng giản dị, gần gũi, thân thiết và gắn bó với quần chúng; Hết lòng, hết sức chăm lo cho sự nghiệp độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; Mong muốn xây dựng một nước Việt Nam mạnh giàu; Nhân dân ta có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Người thường xuyên giáo dục cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần phục vụ, tinh thần trách nhiệm trước nhân dân và chính bản thân Người là tấm gương tiêu biểu.

Cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc ta” tập hợp những bài nói và viết của đồng chí Lê Duẩn, Tổng bí thư Ban chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam về Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 1950-1985. Trong bài nói và viết của mình, đồng chí Lê Duẩn đã dành những lời hay, ý đẹp để ca ngợi công lao to lớn của Bác Hồ đối với dân tộc ta và thời đại của chúng ta.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-19207.html