Bông sen trắng toả hương: Trích cảm tưởng của khách tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh 1990-2000

E-mail Print

Tên sách: Bông sen trắng toả hương: Trích cảm tưởng của khách tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh 1990-2000

Tác giả: Lê Đức Anh

Thông tin xb: H. : Thanh niên, 2002

Mô tả vật lý: 118tr, 5 tờ ảnh, 20x22cm

Từ khóa: Bảo tàng Hồ Chí Minh; Cảm tưởng; Hồ Chí Minh

Cuốn sách được giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất . Cùng với Lăng Chủ Tịch và Khu di tích Phủ Chủ Tịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh là công trình văn hóa tưởng niệm Chủ Tịch Hồ Chí Minh, nơi hội tụ tình cảm thiêng liêng của toàn dân ta và bạn bè quốc tế với Người.

Hơn 10 năm kể từ khi khánh thành, đã có 12 triệu lượt khách trong đó có gần 1 triệu lượt người nước ngoài từ hơn 100 nước tới tham quan Bảo tàng và không ít người trong số đó đã ghi lại những cảm tưởng chân thành xúc động của mình sau khi đã nghiên cứu và hiểu thêm về cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua những hiện vật trưng bày tại đây.

Các chính khách, các nhà nghiên cứu khoa học, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước vẫn dành những lời hay, ý đẹp ca ngợi sự nghiệp và công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị cha già dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Các bài viết thể hiện lòng kính trọng, sự khâm phục, biết ơn đối với Người, một vĩ nhân của thế kỷ XX. Những dòng cảm tưởng ấy cũng là tiếng nói chung của các tầng lớp nhân dân, bạn bè thế giới đối với Bác Hồ.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-152389.html