Bác Hồ với thanh niên Việt Nam

E-mail Print

Tên sách: Bác Hồ với thanh niên Việt Nam

Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2014

Mô tả vật lý: 111tr. : ảnh, 25cm

Từ khóa: Thanh niên; Sách ảnh

Trong cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của mình, Bác Hồ luôn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam. Bác đã dành rất nhiều tâm huyết cho việc tổ chức, dẫn dắt các thế hệ thanh niên đến với cách mạng, tham gia vào quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Cuốn sách ảnh Bác Hồ với thanh niên Việt Namtập hợp những hình ảnh, tư liệu về Bác Hồ trong sự nghiệp giáo dục thanh niên Việt Nam; Thanh niên Việt Nam học tập và làm theo Di chúc của Bác.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-626038.html