Bác Hồ với cựu chiến binh Việt Nam: Chuyện kể

E-mail Print

Tên sách: Bác Hồ với cựu chiến binh Việt Nam: Chuyện kể

Tác giả: Tạ Hữu Yên

Thông tin xuất bản: H. : Dân trí, 2018

Mô tả vật lý: 110tr., 19cm

Từ khóa: Cựu chiến binh; Việt Nam; Chuyện kể

Chủ tịch Hồ Chí Minh “đi xa” vào mùa thu năm 1969. Hai mươi năm sau ngày Bác Hồ “đi xa”, Hội Cựu chiến binh Việt Nam mới ra đời. Tuy vậy, sinh thời Bác Hồ đã luôn ân cần chăm sóc, động viên anh chị em cựu chiến binh. Lúc ấy, có những vị tướng đã nghỉ theo chế độ, nhiều sĩ quan cấp tá, cấp úy đã trở về đời thường và nhiều anh chị em thương,bệnh binh được Bác Hồ gặp gỡ và những cuộc gặp ấy đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc đối với những người lính cựu.

Tập sách “Bác Hồ với cựu chiến binh Việt Nam” ghi lại một số kỷ niệm sâu sắc của hơn 20 người trong cuộc, mỗi người một vẻ, mỗi người mang một dấu ấn riêng của mình để gửi đến bạn đọc.

Thông qua cuốn sách, chúng ta càng hiểu hơn nữa về tâm tư, tình cảm của Người dành cho cựu chiến binh Việt Nam cũng như sự vinh dự, tự hào của các chiến binh Việt Nam khi được trực tiếp gặp mặt Bác Hồ.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-791603.html