Bác Hồ với phụ nữ và thiếu niên nhi đồng

E-mail Print

Tên sách: Bác Hồ với phụ nữ và thiếu niên nhi đồng

Thông tin xuất bản: H. : Lao động ; Nhà sách Tân Việt, 2018

Mô tả vật lý: 254tr., 21cm

Từ khóa: Phụ nữ; Thiếu niên; Nhi đồng; Truyện k

Với mỗi người dân Việt Nam, chủ tch Hồ Chí Minh luôn là biểu tượng ngời sáng về đạo đức cách mạng, về tinh thần đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, mưu cầu cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân từ các cụ già, phụ nữ, em nhỏ đến các chiến sĩ ngoài biên cương, hải đảo…

Trong điếu văn của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao Động Việt Nam do đồng chí Lê Duẩn đọc có đoạn: “Từ buổi thiếu niên cho đến giây phút cuối cùng, chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta và nhân dân thế giới. Người đã trải qua một cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ, hi sinh, vô cùng cao thượng,vô cùng trong sáng và đẹp đẽ”...

Với mong muốn phổ biến rộng rãi đến đông đảo bạn đọc về cuộc đời và tình cảm của chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhà sách Tân Việt phối hợp với nhà xuất bản Lao động xuất bản cuốn “Bác Hồ với phụ nữ và thiếu niên nhi đồng” gồm một số bài viết, bài nói, thư, điện và những câu chuyện cảm động thể hiện tình cảm, sự quan tâm của Bác Hồ với thiếu niên, nhi đồng, phụ nữ.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-793404.html