Càng nhớ Bác Hồ: Hồi ký

E-mail Print

Tên sách: Càng nhớ Bác Hồ: Hồi ký

Tác giả: Vũ Kỳ

Thông tin xb: Chính trị Quốc gia, 2005

Mô tả vật lý: 305tr., 21cm

Từ khoá: Văn học hiện đại; Việt Nam; Hồi kí

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm thực hiện Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu của đông đảo bạn đọc, được sự đồng ý của tác giả Vũ Kỳ, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản cuốn hồi ký “Càng nhớ Bác Hồ”.

Đây là những kỷ niệm sâu sắc của tác giả trong những năm tháng được gần vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, những hồi ức về quá trình Bác Hồ từ Hà Nội tới chiến khu Việt Bắc, quá trình Bác viết Di chúc - một văn kiện lịch sử thể hiện tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài ra cuốn sách còn tập hợp một số bức thư tỏ rõ tình cảm của nhân dân cả nước đối với Bác Hồ.

Cuốn sách góp phần giúp thế hệ trẻ ngày càng hiểu sâu sắc hơn công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc ta và sự nghiệp cách mạng vô cùng vẻ vang, đạo đức cách mạng vô cùng trong sáng của Người.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-259706.html