Bác Hồ đời đời sống mãi

E-mail Print

Tên sách: Bác Hồ đời đời sống mãi

Tác giả: Ban tuyên huấn tỉnh uỷ Phú Khánh biên soạn

Thông tin xb: Phú Khánh : Nxb. Tổng hợp Phú Khánh, 1990

Mô tả vật lý:142tr., 19cm

Từ khoá:Đạo đức; Tư tưởng Hồ Chí Minh

Cuốn sách tập hợp các tài liệu viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, do Ban tuyên huấn Tỉnh uỷ Phú Khánh sưu tầm và biên soạn từ năm 1987 với mục đích nhằm giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, công đoàn, hội viên, các đoàn thể quần chúng và nhân dân có tư liệu cần thiết tìm hiểu và học tập những tấm gương sáng về đạo đức cách mạng của Bác Hồ kính yêu.

Cuốn sách chỉ rõ nội dung: Sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Hồ Chí Minh thông qua các bài viết của các lãnh tụ nước Việt Nam như Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Chủ tịch nước Trường Chinh...; Bác Hồ của chúng ta; Mô tả nhân cách và đạo đức của Người trong cuộc sống bình dị và gần gũi với đồng chí, đồng bào; Tập hợp những đánh giá của bạn bè và lãnh đạo các nước trên thế giới về Bác Hồ với sự ngưỡng mộ và kính trọng.

Tất cả những thông tin trong cuốn sách đều chứng tỏ cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương trong sáng, cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại, một lãnh tụ thiên tài của Cách mạng Việt Nam, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả đời mình cho sự nghiệp của Tổ quốc, của nhân dân, của lý tưởng cộng sản vì độc lập, tự do của các dân tộc, vì hoà bình và công lý trên thế giới.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://192.168.1.3/pages/opac/wpid-detailbib-id-32392.html