Sáng mãi tình cảm Bác Hồ

E-mail Print

Tên sách: Sáng mãi tình cảm Bác Hồ

Tác giả: Hồng Khanh

Thông tin xb: H. : Thanh niên, 2010

Mô tả vật lý: 154tr., 21cm

Từ khóa: Văn học hiện đại; Việt Nam; Hồi kí; Bút kí

Cuốn “Sáng mãi tình cảm Bác Hồ ” nằm trong Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cuốn sách tập hợp các câu chuyện và sự kiện do đồng chí Nguyễn Văn Trân (nguyên Bí thư xứ ủy Bắc Kỳ, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời Bắc Bộ, Bí thư thành ủy Hà Nội, tổng thanh tra nhà nước, Bộ trưởng giao thông - bưu điện) kể, thể hiện tình cảm của Bác Hồ đối với Thủ đô và tình cảm của quân và dân Thủ đô đối với Bác Hồ, đối với Đảng ở hai thời điểm lịch sử là Kháng chiến chống Pháp (19/12/1946, Hà Nội nổ súng mở đầu cuộc trường kỳ kháng chiến) và Kháng chiến chống Mỹ (điển hình là sự kiện Mười hai ngày đêm năm 1972).

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-433581.html