Thế giới ca ngợi và thương tiếc Hồ Chủ Tịch

E-mail Print

Tên sách: Thế giới ca ngợi và thương tiếc Hồ Chủ Tịch

Tác giả: Xôlômenxép, M.X.

Thông tin xuất bản: H. : Sự thật, 1976

Mô tả vật lý: 690tr, 19cm

Từ khoá: Lễ tang; Hồ Chí Minh; Điện chia buồn

Vào ngày chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và kính yêu của chúng ta từ trần, cũng như nhân dân cả nước, toàn thể loài người tiến bộ đều tỏ lòng tiếc thương Người vô hạn. Chưa bao giờ tình cảm của mấy chục triệu đồng chí và hàng nghìn triệu anh em bầu bạn khắp năm châu đối với Hồ Chủ Tịch lại sâu sắc đến như vậy. Ở khắp nơi trên hành tinh chúng ta, từ các nước anh em trong hệ thống xã hội chủ nghĩa, những nước trong thế giới thứ ba, đến những nước tư bản chủ nghĩa, kể cả ở Mỹ, đâu đâu cũng có vô vàn biểu hiện nói lên niềm thương tiếc không bờ bến đối với người.

Để phản ánh phần nào những tình cảm nồng nàn của nhân dân thế giới đối với chủ tịch Hồ Chí Minh , để giới thiệu đến bạn đọc những lời hay ý đẹp của toàn thể nhân loại ca ngợi sự nghiệp vẻ vang và đạo đức tuyệt vời của Người, nhà xuất bản sự thật đã xuất bản cuốn “Thế giới ca ngợi và thương tiếc Hồ Chủ Tịch” gồm điện, thư chia buồn của chính phủ, nhân dân các nước XHCN, Châu Á, Âu, Mỹ La Tinh, các Đảng Cộng sản, công nhân, tổ chức đoàn thể dân chủ quốc tế vào ngày mất của Hồ Chủ tịch.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-22300.html