Thêm những hiểu biết về Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Thêm những hiểu biết về Hồ Chí Minh

Tác giả: Đỗ Quang Hưng

Thông tin xb: H. : Đại học quốc gia, 2019

Mô tả vật lý: 319tr., 21cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Tiểu sử; Sự nghiệp

Tác giả cuốn sách có cơ hội được làm việc tại một số cơ sở lưu trữ nổi tiếng ở nước ngoài như: Lưu trữ Quốc gia ở Pháp, ở Mỹ, đặc biệt Lưu trữ Cộng sản Quốc tế ở Nga…

Thông qua tập sách này, tác giả mong muốn gợi mở thêm cho người đọc những hiểu biết mới về Hồ Chí Minh. Theo phương châm đó, những bài viết trong tập sách này cung cấp “thêm những hiểu biết” về một vài sự kiện đặc biệt, có hàm lượng tri thức và thông tin nhất định. Đó có thể là những sự kiện như: Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh là tác giả của một bài báo, một cuốn sách, một nghiên cứu chủ yếu thuộc phạm trù chính trị học hay một sự kiện quan trọng của một nhà hoạt động chính trị chuyên nghiệp, một lãnh tụ của phong trào cách mạng Việt Nam, một chiến sĩ của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Đôi khi sự kiện đó lại gói gọn trong một sự kiện như Nguyễn Ái Quốc và những người Tin lành Pháp năm 1921…

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-818536.html