Bác Hồ biểu tượng mẫu mực của tình yêu thương con người

E-mail Print

VL09.02254Tên sách: Bác Hồ biểu tượng mẫu mực của tình yêu thương con người

Tác giả: Sơn Tùng

Thông tin xb: H. : Thanh niên, 2010

Mô tả vật lý: 282tr., 21cm

Từ khóa: Đạo đức; Văn học hiện đại; Việt Nam; Bài viếtCuốn “Bác Hồ biểu tượng mẫu mực của tình yêu thương con người” nằm trong Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cuốn sách tập hợp những câu chuyện về đạo đức, nhân cách, tư tưởng,… của lãnh tụ kính yêu, danh nhân văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-433595.html