Bác Hồ tấm gương sáng mãi - Giản dị

E-mail Print

Tên sách: Bác Hồ tấm gương sáng mãi - Giản dị

Thông tin xb: H.: Thanh niên, 2020

Mô tả vật lý: 79tr., 27cm

Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh ; Giản dị ; Đạo đức

“Nhà Bác đơn sơ một góc vườn

Gỗ thường mộc mạc chẳng mùi sơn

Giường mây, chiếu cói đơn chăn gối

Tủ nhỏ vừa treo mấy áo sờn...”

(Tố Hữu)

Đối với mỗi người dân Việt Nam, đức tính giản dị là điều chúng ta dễ nhận thấy và dễ học nhất ở Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cuốn sách “Bác Hồ tấm gương sáng mãi - Giản dị” gồm những câu chuyện kể về đức tính giản dị của Bác Hồ.

Nội dung cuốn sách góp phần làm rõ những phẩm chất tốt đẹp về đức tính giản dị của Bác Hồ.

Sách đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-860620.html