Những câu chuyện cảm động về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Những câu chuyện cảm động về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tác giả: Cao Bá Sánh

Thông tin xb: H. : Công an nhân dân, 2010

Mô tả vật lý: 271tr., 21cm

Từ khoá: Tình cảm; Đạo đức

Tháp Mười đẹp nhất bông sen

Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ

Cuốn sách giới thiệu những câu chuyện nhỏ ghi lại những tình cảm sâu đậm của Bác với các đồng chí đã từng gặp hoặc làm việc cùng Bác, giúp độc giả cảm nhận rõ hơn về vị cha già kính yêu của dân tộc. Từ đó, biết trân trọng hơn từng phút giây được sống và được làm theo lời Bác.

Những câu chuyện cho ta thêm khẳng định: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Một con người sinh ra từ chân lí - Người Việt Nam đẹp nhất. Tuy Người đã đi xa nhưng cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương đạo đức của Người đã trở thành bất tử. Người là kết tinh và toả sáng những gì ưu tú nhất, tốt đẹp nhất của trí tuệ và đạo đức Việt Nam. Phẩm chất và đạo đức của Người mãi mãi là tấm gương sáng ngời cho dân tộc Việt Nam học tập và noi theo.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-451110.html