Nghĩ về Bác lòng ta trong sáng hơn

E-mail Print

Tên sách: Nghĩ về Bác lòng ta trong sáng hơn

Tác giả: Đỗ Đức Hinh

Thông tin xuất bản: H. : Văn hoá dân tộc, 2008

Mô tả vật lý: 59tr. : ảnh, 20x19cm

Từ khóa: Đạo đức; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Nếp sống

Cuốn sách gồm những câu chuyện cụ thể về tấm gương đạo đức của Bác, về những việc Bác làm, những lời Bác dạy, những quan hệ xã hội mà Bác đã xử sự. Tất cả đều toát lên sự sâu sắc, tinh tế, thân mật và bình dị trong tính cách và đạo đức Hồ Chí Minh.

Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh rất trong sáng, vĩ đại nhưng cũng rất gần gũi, cụ thể, gắn liền với cuộc sống và các mối quan hệ hàng ngày. Mỗi chúng ta đều có thể học tập, phấn đấu, rèn luyện, noi theo để trở thành người tốt, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh và phát triển, xứng với mong muốn của Bác.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-414463.html