Ánh mắt Bác Hồ

E-mail Print

Tên sách: Ánh mắt Bác Hồ

Tác giả: Trần Đương

Thông tin xb: H. : Thanh niên, 2007

Mô tả vật lý: 135tr., 21cm

Từ khóa: Văn học hiện đại; Việt Nam; Truyện kí

Cuốn sách “Ánh mắt Bác Hồ” nói lên một khía cạnh về đời thường của vị lãnh tụ vĩ đại, người mà ai cũng muốn được gọi một cách thân thiết là “Cha”, là “Bác”, là “Anh”… Đó là quan hệ tình cảm giữa con người với nhau, không hề có sự cách biệt giữa lãnh tụ tối cao với những người bình thường trong đời sống, ở nước ta cũng như các nước anh em bầu bạn.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-335078.html