PHẦN 3: HCM-SÁNG MÃI TÊN NGƯỜI

Bác Hồ với mọi miền đất nước

E-mail Print

Tên sách: Bác Hồ với mọi miền đất nước

Thông tin xb: Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2019

Mô tả vật lý: 719tr., 27cm

Tư khoá: Hồ Chí Minh ; Lãnh tụ cách mạng ; Chính trị gia ; Cuộc đời ; Sự nghiệp

Đọc chi tiết...
 

Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Việt Nam

E-mail Print

Tên sách: Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Việt Nam

Tác giả: Vũ Thị Kim Yến

Thông tin xuất bản: H. : Công an nhân dân, 2017

Mô tả vật lý:288tr., 21cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Dân tộc thiểu số; Việt Nam; Truyện kể

Đọc chi tiết...
 

Bác Hồ với nhân sĩ, trí thức

E-mail Print

Tên sách: Bác Hồ với nhân sĩ, trí thức

Tác giả: Trần Đương

Thông tin xuất bản: H. : Thanh niên, 2008

Mô tả vật lý: 322tr., 21cm

Từ khóa: Trí thức; Đoàn kết

Đọc chi tiết...
 

Bác Hồ với phụ nữ và thiếu niên nhi đồng

E-mail Print

Tên sách: Bác Hồ với phụ nữ và thiếu niên nhi đồng

Thông tin xuất bản: H. : Lao động ; Nhà sách Tân Việt, 2018

Mô tả vật lý: 254tr., 21cm

Từ khóa: Phụ nữ; Thiếu niên; Nhi đồng; Truyện k

Đọc chi tiết...
 

Bác Hồ với thanh niên Việt Nam

E-mail Print

Tên sách: Bác Hồ với thanh niên Việt Nam

Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2014

Mô tả vật lý: 111tr. : ảnh, 25cm

Từ khóa: Thanh niên; Sách ảnh

Đọc chi tiết...
 

Bác Hồ với xứ Nghệ

E-mail Print

Tên sách: Bác Hồ với xứ Nghệ

Tác giả: Sông Lam

Thông tin xuất bản: H. : Thanh niên, 2013

Mô tả vật lý:111tr., 21cm

Từ khóa: Cuộc đời; Sự nghiệp; Nghệ An; Sách hỏi đáp

Đọc chi tiết...
 

Bí quyết thành công Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Bí quyết thành công Hồ Chí Minh

Tác giả: Phùng Hữu Phú

Thông tin xuất bản: H. : Chính trị Quốc gia, 2010

Mô tả vật lý: 207tr. : bảng, sơ đồ, 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Bí quyết thành công

Đọc chi tiết...
 

Bông sen trắng toả hương: Trích cảm tưởng của khách tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh 1990-2000

E-mail Print

Tên sách: Bông sen trắng toả hương: Trích cảm tưởng của khách tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh 1990-2000

Tác giả: Lê Đức Anh

Thông tin xb: H. : Thanh niên, 2002

Mô tả vật lý: 118tr, 5 tờ ảnh, 20x22cm

Từ khóa: Bảo tàng Hồ Chí Minh; Cảm tưởng; Hồ Chí Minh

Đọc chi tiết...
 

Búp Sen Xanh

E-mail Print

Tên sách: Búp Sen Xanh

Tác giả: Sơn Tùng

Thông tin xb: H. : Kim Đồng, 2014

Mô tả vật lý: 363tr.: tranh vẽ, 21cm

Từ khóa: Văn học thiếu nhi; Việt Nam; Tiểu thuyết

Đọc chi tiết...
 

Càng nhớ Bác Hồ: Hồi ký

E-mail Print

Tên sách: Càng nhớ Bác Hồ: Hồi ký

Tác giả: Vũ Kỳ

Thông tin xb: Chính trị Quốc gia, 2005

Mô tả vật lý: 305tr., 21cm

Từ khoá: Văn học hiện đại; Việt Nam; Hồi kí

Đọc chi tiết...
 

Chiếc áo Bác Hồ

E-mail Print

Tên sách: Chiếc áo Bác Hồ

Tác giả: Ngọc Châu

Thông tin xb: H. : Thanh Niên, 2008

Mô tả vật lý: 175 tr., 21cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh tên Người sống mãi

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh tên Người sống mãi

Tác giả: Khánh Linh tuyển chọn

Thông tin xb: H. : Lao động, 2018

Mô tả vật lý: 258tr. ; 21cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Truyện kể

Đọc chi tiết...
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Trí tuệ lớn lao của nền ngoại giao Việt Nam hiện đại

E-mail Print

Tên sách: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Trí tuệ lớn lao của nền ngoại giao Việt Nam hiện đại

Tác giả: Nguyễn Phúc Luân

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 1999

Mô tả vật lý: 100tr., 19cm

Từ khoá: Hồ Chí Minh; Ngoại giao; Quan hệ quốc tế

Đọc chi tiết...
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc ta

E-mail Print

Tên sách: Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc ta

Tác giả: Lê Duẩn

Thông tin xuất bản: H. : Sự thật, 1986

Mô tả vật lý: 99tr, 19cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Danh nhân

Đọc chi tiết...
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày này năm xưa

E-mail Print

Tên sách: Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày này năm xưa

Tác giả: Tạp chí xưa nay

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2017

Mô tả vật lý: 1120tr., 24cm

Từ khóa: Nhân vật lịch sử; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh trí tuệ lớn của nền ngoại giao Việt Nam hiện đại

E-mail Print

VN99.01113-cover

Tên sách: Chủ tịch Hồ Chí Minh trí tuệ lớn của nền ngoại giao Việt Nam hiện đại

Tác giả: Nguyễn Phúc Luân

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 1999

Mô tả vật lý: 100tr., 19cm

Từ khoá: Hồ Chí Minh; Ngoại giao; Quan hệ quốc tế

Đọc chi tiết...
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cao Bằng

E-mail Print

Tên sách: Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cao Bằng

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2015

Mô tả vật lý: 491tr., 28tr. ảnh: ảnh, bảng, 22cm

Tác giả bổ sung: Trịnh Phương - b.s. ; Đinh Ngọc Viện - b.s. ; Nguyễn Thuý Đức - b.s. ; Chu Đức Tính - b.s. ; Nông Hải Pín - b.s.

Từ khóa: Hoạt động; Cao Bằng

Đọc chi tiết...
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với tuổi trẻ thế giới

E-mail Print

Tên sách: Chủ tịch Hồ Chí Minh với tuổi trẻ thế giới

Thông tin xuất bản: H. : Văn học ; Công ty Văn hoá Huy Hoàng, 2017

Mô tả vật lý:211tr. : ảnh, 21cm

Từ khóa: Thế hệ trẻ; Thế giới

Đọc chi tiết...
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các địa phương giai đoạn 1941-1969 (Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội)

E-mail Print

Tên sách: Chủ tịch Hồ Chí Minh với các địa phương giai đoạn 1941-1969 (Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội)

Thông tin xb: H. : Thông tin và Truyền thông, 2016

Mô tả vật lý: 335tr.: ảnh, 21cm

Từ khóa: Lịch sử; 1941-1969; Hà Nội

Đọc chi tiết...
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh: tóm tắt tiểu sử và sự nghiệp

E-mail Print

Tên sách: Chủ tịch Hồ Chí Minh: tóm tắt tiểu sử và sự nghiệp

Tác giả: Ban nghiên cứu Lịch sử Đảng

Thông tin xb: H. : Văn hoá dân tộc, 2000

Mô tả vật lý: 184tr : ảnh, 19cm

Từ khoá: Tiểu sử; Hồ Chí Minh

Đọc chi tiết...
 
Page 2 of 6