PHẦN 3: HCM-SÁNG MÃI TÊN NGƯỜI

365 lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: 365 lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H. : Dân trí, 2018

Mô tả vật lý: 119tr.,21cm

Từ khóa: Lời dạy; Hồ Chí Minh

Tác giả bổ sung: Quốc Văn - tuyển chọn, giới thiệu

Đọc chi tiết...
 

120 câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: 120 câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H. : Thanh niên, 2010

Mô tả vật lý: 291tr., 21cm

Tác giả bổ sung: Nguyễn Sông Lam - tuyển chọn ; Bình Minh - tuyển chọn

Từ khóa: Lịch sử hiện đại; Việt Nam; Truyện kể

Đọc chi tiết...
 
Page 6 of 6