PHẦN 3: HCM-SÁNG MÃI TÊN NGƯỜI

Hồ Chí Minh nguồn cảm xúc không bao giờ cạn: Bình thơ Bác và thơ của các nhà thơ viết về Bác

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh nguồn cảm xúc không bao giờ cạn: Bình thơ Bác và thơ của các nhà thơ viết về Bác

Tác giả: Lý Hoài Xuân

Thông tin xb: H. : Dân trí, 2018

Mô tả vật lý: 70tr., 19cm

Từ khóa: Văn học hiện đại; Bình luận văn học; Thơ; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh sáng tạo, đổi mới

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh sáng tạo, đổi mới

Tác giả: Bùi Đình Phong

Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2015

Mô tả vật lý: 426tr., 24cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Sáng tạo; Đổi mới

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh sống mãi với dân tộc Việt Nam và bầu bạn quốc tế

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh sống mãi với dân tộc Việt Nam và bầu bạn quốc tế

Tác giả: Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân, 2004

Mô tả vật lý: 199tr., 1 ảnh chân dung, 19cm

Từ khóa: Văn học hiện đại; Hồi ức

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh tên Người sống mãi

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh tên Người sống mãi

Thông tin xuất bản: H. : Lao động ; Nhà Sách Tân Việt, 2018

Mô tả vật lý: 258tr., 21cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Truyện kể

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh tiểu sử

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh tiểu sử

Tác giả: Song Thành - ch.b. ; Phan Văn Các ; Nguyễn Huy Hoan ; …

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2018

Mô tả vật lý: 751tr. : ảnh, 24cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Tiểu sử

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh trong trái tim nhân loại

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh trong trái tim nhân loại

Thông tin xuất bản: Phú Khánh: Nxb. Tổng hợp Khánh Hòa, 1990

Mô tả vật lý: 125tr + 1 chân dung

Từ khóa: Hồ chí Minh; Lãnh tụ; Giải phóng dân tộc

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chủ tịch nhà giáo dục vĩ đại

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chủ tịch nhà giáo dục vĩ đại

Tác giả: Nguyễn Lân

Thông tin xuất bản: H. : Khoa học xã hội, 1990

Mô tả vật lý: 107tr, 19cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Công tác giáo dục; Lý luận giáo dục

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh với Ấn Độ

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh với Ấn Độ

Tác giả: Vũ Như Khôi

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân, 2015

Mô tả vật lý: 234tr., 21cm

Tác giả bổ sung: Lê Văn Toan, Jayachandra Reddy, Nguyễn Thị Phương Thảo (ch.b.)... ; Dịch, h.đ.: Nguyễn Thị Phương Thảo

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Lãnh tụ cách mạng; Chính trị gia

Đọc chi tiết...
 

Kể chuyện về gia thế Chủ tịch Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Kể chuyện về gia thế Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tác giả: Chu Trọng Huyến

Thông tin xb: Huế: Nxb. Thuận Hóa, 2008

Mô tả vật lý: 118tr., 21cm

Từ khoá: Hồ Chí Minh

Đọc chi tiết...
 

Lời Bác dạy soi sáng đường chúng con đi

E-mail Print

Tên sách: Lời Bác dạy soi sáng đường chúng con đi

Tác giả: Hồ Chí Minh

Thông tin xuất bản: H. : Công an nhân dân, 1985

Mô tả vật lý: 42tr. : ảnh, 19cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Công an; Thư

Đọc chi tiết...
 

Mỗi buồn vui dân nước gọi Bác Hồ

E-mail Print

Tên sách: Mỗi buồn vui dân nước gọi Bác Hồ

Thông tin xb: Nghệ An: Nxb. Nghệ An, 2019

Mô tả vật lý: 57tr., 21cm

Từ khoá: Văn học hiện đại ; Việt Nam ; Thơ

Đọc chi tiết...
 

Miền Nam trong lòng Bác: Hồi ký

E-mail Print

Tên sách: Miền Nam trong lòng Bác: Hồi ký

Thông tin xb: H. : Thanh Niên, 1975

Mô tả vật lý: 223tr. : ảnh, 19cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh

Đọc chi tiết...
 

Nghĩ về Bác lòng ta trong sáng hơn

E-mail Print

Tên sách: Nghĩ về Bác lòng ta trong sáng hơn

Tác giả: Đỗ Đức Hinh

Thông tin xuất bản: H. : Văn hoá dân tộc, 2008

Mô tả vật lý: 59tr. : ảnh, 20x19cm

Từ khóa: Đạo đức; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Nếp sống

Đọc chi tiết...
 

Người là Bác Hồ của tất cả chúng ta

E-mail Print

Tên sách: Người là Bác Hồ của tất cả chúng ta

Tác giả: Lê Ngân Mai

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2009

Mô tả vật lý: 379tr., 20cm

Từ khóa: Ngoại giao; Tình cảm; Tình hữu nghị

Đọc chi tiết...
 

Người mãi là ánh sáng soi đường

E-mail Print

Tên sách: Người mãi là ánh sáng soi đường

Tác giả: Lê Đình Hy

Thông tin xb: H. : Hội Nhà Văn, 2013

Mô tả vật lý: 176 tr., 19cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh

Đọc chi tiết...
 

Nguyễn Du - Hồ Chí Minh và người xứ Nghệ

E-mail Print

365841Tên sách: Nguyễn Du - Hồ Chí Minh và người xứ Nghệ

Tác giả: Phong Lê

Thông tin xb: Vinh: Đại học Vinh, 2018

Mô tả vật lý: 402tr., 21cm

Từ khóa: Danh nhân; Văn hoá; Văn học; Con người; Nghệ An; Hà Tĩnh

Đọc chi tiết...
 

Nguyễn Sinh Cung - Nguyễn Tất Thành: Giai đoạn 1890 - 1911

E-mail Print

Tên sách: Nguyễn Sinh Cung - Nguyễn Tất Thành: Giai đoạn 1890 - 1911

Tác giả: Nguyễn Văn Dương

Thông tin xb: H. : Hồng Bàng, 2012

Mô tả vật lý: 187tr., 21cm

Từ khoá: Hồ Chí Minh

Đọc chi tiết...
 

Nguyện suốt đời phấn đấu theo lời Bác Hồ dạy

E-mail Print

Tên sách: Nguyện suốt đời phấn đấu theo lời Bác Hồ dạy

Tác giả: Nguyễn Anh Liên

Thông tin xuất bản: H. : Công an nhân dân, 2010

Mô tả vật lý: 173tr., 14 trang ảnh, 21cm

Từ khóa: Lịch sử hiện đại; Thanh niên xung phong; Kháng chiến chống Mỹ; Việt Nam; Hồi kí

Đọc chi tiết...
 

Nhân cách đạo đức Hồ Chí Minh - Giá trị và sức lan toả

E-mail Print

Tên sách: Nhân cách đạo đức Hồ Chí Minh - Giá trị và sức lan toả

Tác giả: Phạm Ngọc Anh - ch.b.

Thông tin xb: H. : Dân trí, 2016

Mô tả vật lý: 331tr., 21cm

Từ khóa: Đạo đức Hồ Chí Minh; Nhân cách

Đọc chi tiết...
 

Nhân cách Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Nhân cách Hồ Chí Minh

Tác giả: Tạ Hữu Yên

Thông tin xb: H. : Thanh niên, 2008

Mô tả vật lý: 175tr., 21cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Lãnh tụ Cách mạng;Chính trị gia; 1890-1969; Đạo đức, Nhân cách

Đọc chi tiết...
 
Page 4 of 6