PHẦN 3: HCM-SÁNG MÃI TÊN NGƯỜI

Nhân đức Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Nhân đức Hồ Chí Minh

Tác giả:Tạ Hữu Yên

Thông tin xb: H. : Thanh niên, 2009

Mô tả vật lý: 223tr., 19cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Lãnh tụ cách mạng;Chính trị gia; Việt Nam; 1890-1969

Đọc chi tiết...
 

Nhớ Bác khôn nguôi: Hồi ký

E-mail Print

Tên sách: Nhớ Bác khôn nguôi: Hồi ký

Tác giả: Hoàng Văn Thái

Thông tin xuất bản: H. : Thanh niên, 2000

Mô tả vật lý:245tr, 19cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Hồi kí

Đọc chi tiết...
 

Những câu chuyện cảm động về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Những câu chuyện cảm động về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tác giả: Cao Bá Sánh

Thông tin xb: H. : Công an nhân dân, 2010

Mô tả vật lý: 271tr., 21cm

Từ khoá: Tình cảm; Đạo đức

Đọc chi tiết...
 

Những chuyện kể về đạo đức Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Những chuyện kể về đạo đức Hồ Chí Minh

Tác giả: Tạ Hữu Yên

Thông tin xb: H. : Thanh niên, 2009

Mô tả vật lý: 215tr., 19cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức; Truyện kể

Đọc chi tiết...
 

Những kỷ niệm sâu sắc với Bác Hồ

E-mail Print

Tên sách: Những kỷ niệm sâu sắc với Bác Hồ

Tác giả: Văn Vũ

Thông tin xuất bản: H. : Thanh niên, 2001

Mô tả vật lý:231tr. : 7tr. ảnh, 19cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh

Đọc chi tiết...
 

Những người bạn Quốc tế của Bác Hồ

E-mail Print

VV00.03011Tên sách: Những người bạn Quốc tế của Bác Hồ

Tác giả: Trần Quân Ngọc

Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2000

Mô tả vật lý: 190tr. : ảnh, 21cm

Từ khóa: Thế giới; Hồ Chí Minh; Bạn bè

Đọc chi tiết...
 

Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh

E-mail Print

413667Tên sách: Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2019

Mô tả vật lý: 518tr., 24cm

Từ khóa: Xây dựng Đảng; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Bài viết

Đọc chi tiết...
 

Nơi Bác Hồ về thăm quê, người Bác gặp ngày ấy - bây giờ

E-mail Print

VV19.21709-cover

Tên sách: Nơi Bác Hồ về thăm quê, người Bác gặp ngày ấy - bây giờ

Tác giả: Hoàng Chỉnh

Thông tin xuất bản: Nghệ An: Nxb. Nghệ An, 2019

Mô tả vật lý: 239tr., 16tr. ảnh : ảnh ; 22cm

Từ khoá: Hồ Chí Minh; Lịch sử; Nghệ An

Đọc chi tiết...
 

Quê hương và gia thế chủ tịch Hồ Chí Minh

E-mail Print

VL14.01429Tên sách: Quê hương và gia thế chủ tịch Hồ Chí Minh

Tác giả: Trần Minh Siêu

Mô tả vật lý: 128tr.: ảnh, 20cm

Từ khóa: Tiểu sử; Gia đình

Đọc chi tiết...
 

Rạng rỡ dân tộc vẻ vang giống nòi

E-mail Print

427147Tên sách: Rạng rỡ dân tộc vẻ vang giống nòi

Tác giả: Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H. : Bộ nội vụ, 1971

Mô tả vật lý: 56tr : ảnh, 19cm

Đọc chi tiết...
 

Sáng mãi tình cảm Bác Hồ

E-mail Print

Tên sách: Sáng mãi tình cảm Bác Hồ

Tác giả: Hồng Khanh

Thông tin xb: H. : Thanh niên, 2010

Mô tả vật lý: 154tr., 21cm

Từ khóa: Văn học hiện đại; Việt Nam; Hồi kí; Bút kí

Đọc chi tiết...
 

Tên Người là cả một niềm thơ: Tập thơ thế giới viết về Bác Hồ

E-mail Print

Tên sách: Tên Người là cả một niềm thơ: Tập thơ thế giới viết về Bác Hồ

Tác giả: Huỳnh Huy Phượng st

Thông tin xb: H. : Thanh niên, 1985

Mô tả vật lý: 104tr., 19cm

Từ khoá: Thơ; Thế giới; Hồ Chí Minh

Đọc chi tiết...
 

Thế giới ca ngợi và thương tiếc Hồ Chủ Tịch

E-mail Print

Tên sách: Thế giới ca ngợi và thương tiếc Hồ Chủ Tịch

Tác giả: Xôlômenxép, M.X.

Thông tin xuất bản: H. : Sự thật, 1976

Mô tả vật lý: 690tr, 19cm

Từ khoá: Lễ tang; Hồ Chí Minh; Điện chia buồn

Đọc chi tiết...
 

Thêm những hiểu biết về Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Thêm những hiểu biết về Hồ Chí Minh

Tác giả: Đỗ Quang Hưng

Thông tin xb: H. : Đại học quốc gia, 2019

Mô tả vật lý: 319tr., 21cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Tiểu sử; Sự nghiệp

Đọc chi tiết...
 

Theo dấu chân Người

E-mail Print

Tên sách: Theo dấu chân Người

Tác giả: Đinh Thu Xuân, Hồ Sơn Đài

Thông tin xb: H. : Lao Động, 2006

Mô tả vật lý: 190tr., 21cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh

Đọc chi tiết...
 

Thời thanh niên của Bác Hồ

E-mail Print

Tên sách: Thời thanh niên của Bác Hồ

Tác giả: Hồng Hà

Thông tin xb:H. : Thanh niên, 2001

Mô tả vật lý: 183tr. : 9tr. ảnh, 19cm

Từ khoá: Thanh niên; Hồ Chí Minh; Hồi ký

Đọc chi tiết...
 

Tình cảm Bác Hồ với 18 vị tướng lĩnh Việt Nam

E-mail Print

VV18.12541Tên sách: Tình cảm Bác Hồ với 18 vị tướng lĩnh Việt Nam

Tác giả: Kim Dung

Thông tin xb: H.: Dân trí, 2018

Mô tả vật lý: 143tr., 21cm

Tác giả bổ sung: Chí Thắng - tuyển chọn, b.s. ; Hải Anh - tuyển chọn, b.s.

Từ khóa: Tướng; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Văn hoá và triết lý phát triển trong tư tưởng Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Văn hoá và triết lý phát triển trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Tác giả: Đinh Xuân Lâm

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2007

Mô tả vật lý: 351tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Văn hoá; Xã hội

Đọc chi tiết...
 

Việt Nam & Hồ Chí Minh qua cảm nhận của nhà báo Wilfred Burchett: = Viet Nam & Ho Chi Minh as seen by journalist Wilfred Burchett

E-mail Print

Tên sách: Việt Nam & Hồ Chí Minh qua cảm nhận của nhà báo Wilfred Burchett: = Viet Nam & Ho Chi Minh as seen by journalist Wilfred Burchett

Tác giả: Burchett, Wilfred

Thông tin xb: H. : Thế giới, 2011

Mô tả vật lý: 143tr. : ảnh, 19x22cm

Từ khóa: Lịch sử hiện đại; Việt Nam; Sách song ngữ

Cuốn sách được xuất bản bằng 2 thứ tiếng: Tiếng Việt và Tiếng Anh.

Đọc chi tiết...
 

Xa gần bè bạn: Bạn bè quốc tế của Bác Hồ. Chân dung ký

E-mail Print

Tên sách: Xa gần bè bạn: Bạn bè quốc tế của Bác Hồ. Chân dung ký

Tác giả: Trần Quân Ngọc

Thông tin xb: H. : Văn học, 1990

Mô tả vật lý: 138tr, 19cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh, văn học hiện đại, Việt Nam

Đọc chi tiết...
 
Page 5 of 6